Operační program Doprava

Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000049
Přesné místo realizace
Rokycany, Plzeň
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.5.2016
Datum ukončení
6.2.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.1.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
5 243 918 968,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 853 950 369,68 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 382 832 642,00 Kč

Stavba "Modernizace trati Rokycany - Plzeň" je jednou ze souboru staveb na úseku Praha-Smíchov - Plzeň, který je součástí vládou schváleným programem západní větve III. TŽK (Praha - Plzeň - Cheb - st. hranice s Německem) a zároveň napojuje celý soubor staveb od Prahy-Smíchova na železniční uzel Plzeň, a vede od železniční stanice Rokycany (mimo) přes prostor Klabavy, Ejpovic a Plzeň-Doubravku do ŽST Plzeň hl. n., mimo stávající ŽST Chrást u Plzně.Zpět na seznam projektů