Operační program Doprava

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000176
Přesné místo realizace
Ševětín, Dynín
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2018
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
910 467 498,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
494 764 171,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
681 906 626,00 Kč

Součástí železničních magistrál je i transevropská E55 vedoucí z Německa přes ČR do Rakouska. V ČR je definována jako IV. Železniční tranzitní koridor Děčín st.hr. - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr (IV. TŽK).
Součástí IV. TŽK je i úsek Ševětín (mimo) - Dynín (včetně). Jedná se o dvojkolejný elektrifikovaný úsek trati délky cca 4,3km, který řeší komplexní modernizaci železniční infrastruktury na cílové parametry definované v TSI. Umožní zvýšení rychlosti jízdy a zavedení ETCS.Zpět na seznam projektů