Operační program Doprava

Modernizace tramvajové tratě 1.máje

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000068
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
7.4.2017
Datum ukončení
21.11.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.2.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
84 453 771,20 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
30 962 633,23 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
44 260 786,55 Kč

Předmětem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 1.máje v historickém centru města Olomouce v délce 400 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů