Operační program Doprava

Modernizace překladiště KD Černá za Bory

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_010/0000150
Přesné místo realizace
Pardubice, Černá za Bory
Příjemce
T-PORT, spol. s r.o.
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2018
Datum ukončení
27.8.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.4.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
61 710 327,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
24 677 022,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
50 361 270,00 Kč

Realizací projektu dojde k modernizaci překladiště kombinované dopravy v Pardubicích - Černé za Bory. Předmětem projektu je výstavba manipulačních a skladovacích ploch, pořízení 2 terminálových překladačů, 1 terminálového tahače a také systému pro rozpoznávání registračních značek nákladních vozidel a čísel kontejnerů. Záměrem projektu je vytvoření dostatečné přepravní kapacity a zvýšení efektivity překladiště se zaměřením na převádění přeprav ze silnice na železnice.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů