Operační program Doprava

Modernizace plavidla TR 31 - výměna obšívky

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_049/0000245
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
České přístavy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.6.2021
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.6.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
7 469 985,82 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
4 097 413,14 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
6 115 542,00 Kč

Cílem projektu je výměna obšívky u tlačeného remorkéru TR 31. Původní plechy dnové obšívky plavidla jsou za roky provozu zkorodované a zeslabené, popř. poškozené plavebním provozem. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňuje plovatelnost plavidla a v případě plavební nehody hrozí jeho potopení. Platnost lodních dokladů je lodním registrem stanovena do 31.5.2025. Jednou z podmínek pro zajištění dalšího bezpečného provozu plavidla je provedení obšívky a její povrchové úpravu.Zpět na seznam projektů