Operační program Doprava

Modernizace plavidla TČ 1093 - výměna obšívky

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_049/0000240
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
České přístavy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.6.2021
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.6.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
19 421 361,06 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
10 875 043,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
15 992 711,62 Kč

Cílem projektu je výměna obšívky u tlačeného člunu TČ 1093. Obšívka je za roky provozu zkorodovaná a zeslabená. Prostřednictvím plavidla se realizují přepravy zejména sypkých materiálů s vysokou hmotností. Státní plavební správa vystavila plavidlu prozatímní lodní osvědčení s platností do 2. 1. 2019. Pro další prodloužení platnosti lodních dokladů je nutné provést výměnu obšívky.Zpět na seznam projektů