Operační program Doprava

Modernizace měnírny pro trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně a rekonstrukce trakčního vedení pro trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_079/0000477
Přesné místo realizace
Mariánské Lázně
Příjemce
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Místo realizace
Karlovarský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
21.3.2022
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.1.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
64 043 112,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
44 988 963,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
52 928 191,77 Kč

Předmětem projektu je modernizace měnírny na Hlavní třídě v Mariánských Lázní a modernizace trakčního vedení ve vybraných úsecích tratě, díky čemuž dojde ke zvýšení spolehlivosti trolejbusové dopravy ve městě, a tím projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro zvýšení využívání hromadné dopravy a déle zvyšování atraktivity městské veřejné hromadné dopravy v trolejbusové přepravě.Zpět na seznam projektů