Operační program Doprava

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000407
Přesné místo realizace
Hradec Králové
Příjemce
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2021
Datum ukončení
31.8.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.2.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
22 708 367,62 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
14 319 712,84 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
16 846 720,99 Kč

Projekt řeší modernizaci trolejbusové infrastruktury - technologie měnírny ve stávajících prostorách na území města Hradec Králové s vynucenými stavebními úpravami včetně kompletní výměny stavební elektroinstalace. Předmětem stavby je tedy modernizace stávajícího zařízení, určeného pro distribuci elektrické energie pro zajištění napájení sítě trolejového vedení stejnosměrným proudem 600 V DC v oblasti Moravského Předměstí, Nového Hradce Králové a Malšovic.Zpět na seznam projektů