Operační program Doprava

Modernizace a rozšíření tramvajové vozovny Pisárky - II. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000397
Přesné místo realizace
Brno, Pisárky
Příjemce
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
18.9.2018
Datum ukončení
31.8.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
507 276 038,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
351 439 635,75 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
413 458 395,00 Kč

Jedná se o rozšíření tramvajové vozovny v Pisárkách v Brně - dostavba haly vozovny, rozšíření o další plochu pro kryté stání souprav a zřízení nového stanoviště denního ošetření a denního očištění vozů (kontrola podvozku z revizního kanálu, kontrola pantografů z revizních lávek, očištění vnějších a vnitřních prostor tramvaje),   instalace technologií pro denní údržbu vozidel, která ve vozovně doposud chybí atd. mající za cíl vytvořit podmínky pro vyšší využívání dopravy v elektrické trakci. 


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů