Operační program Doprava

Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365
Přesné místo realizace
Most, Litvínov
Příjemce
DOPRAVNÍ PODNIK města Mostu a Litvínova, a.s.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2021
Datum ukončení
28.1.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.1.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
830 256 238,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
468 103 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
566 399 260,00 Kč

Projekt řeší modernizaci tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov přes průmyslový areál v Záluží. Uvedený úsek trati byl vystavěn především v 60. letech 20. století, od této doby probíhá na trati pravidelná údržba. V rámci akce dojde v délce cca 11 km k modernizaci/rekonstrukci stávající trati v trolejové trakci a kolejiště vč. modernizace přejezdů, výhybek atd. Dle projektové dokumentace bude rekonstruována tramvajová trať, která slouží již 58 let, a je na hranici své životnosti. Zpět na seznam projektů