Operační program Doprava

Modernizace ŽST Karlovy Vary

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000057
Přesné místo realizace
Karlovy Vary
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Karlovarský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
7.4.2015
Datum ukončení
16.8.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.4.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
866 140 521,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
532 410 543,68 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
634 615 345,00 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce železniční stanice Karlovy Vary (horní nádraží). Stávající výpravní budova v havarijním stavu bude nahrazena novostavbou s dostatečnou kapacitou pro odbavení cestujících. Bude zajištěn bezbariérový přístup cestujících na nová nástupiště. Bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku, úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.Zpět na seznam projektů