Operační program Doprava

Modernizace ŽST Česká Lípa

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000075
Přesné místo realizace
Česká Lípa
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
3.11.2015
Datum ukončení
31.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 427 538 160,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
921 193 493,46 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 092 166 735,00 Kč

Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Česká Lípa a současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do žel.uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích bude provedena rekonstrukce žel.svršku a spodku, umělých staveb, žel.přejezdů. Ve stanici budou vybudována dvě ostrovní a jedno boční nástupiště. Přístup je pomocí podchodu, který zároveň propojí části města po obou stranách stanice. U východního výstupu vznikne nová odbavovací budova.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů