Operační program Doprava

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000371
Přesné místo realizace
Týniště nad Orlicí, Voklik
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
29.5.2019
Datum ukončení
29.7.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
764 643 780,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
414 501 261,55 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
487 648 543,00 Kč

Trakční napájecí stanice (TNS) Týniště nad Orlicí se nachází v km 22,485 traťového úseku Choceň - Týniště nad Orlicí. V současné době slouží jako důležitý napájecí bod pro napájení směrů Týniště nad Orlicí - Choceň a Týniště nad Orlicí - Hradec Králové stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3 kV. Vzhledem k její technologické a morální zastaralosti je účelem projektu komplexní modernizace TNS s použitím současných technologií zvyšujících spolehlivost, bezpečnost a hospodárnost provozu.   Zpět na seznam projektů