Operační program Doprava

Meteosystémy v Českých Budějovicích

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000440
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Statutární město České Budějovice
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
30.4.2019
Datum ukončení
31.12.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
7 376 160,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
6 269 736,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
7 376 160,00 Kč

Předmětem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění systému meteorologických měřicích zařízení - meteostanic pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí. Jde o 5 stanic umístěných v 5 lokalitách města České Budějovice.  Zpět na seznam projektů