Operační program Doprava

MODERNIZACE NAPÁJECÍ SÍTĚ TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - MODERNIZACE TŘÍ MĚNÍREN NAPÁJEJÍCÍCH EL. PROUDEM TRAKČNÍ SÍŤ TROLEJBUSŮ

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000405
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
5.10.2021
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.1.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
148 648 516,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
103 328 620,55 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
121 563 083,00 Kč

Cílem je provedení komplexní modernizace tří měníren, které napájí trakční síť trolejbusové dopravy v systému českobudějovické MHD. Zastaralé a technicky (tyristorové) i stářím (cca 30 let) nevyhovující měnírny budou nahrazeny moderními umožňujícími také rekuperaci z trolejbusů. Měnírny jsou vzájemně provázány trakční sítí a je třeba provést modernizaci všech 3 kusů. Dojde také k snížení poruchovosti (tj. zvýšení spolehlivosti) a úspoře nákladů. Projekt je synergický s druhým předkládaným (MR5).Zpět na seznam projektů