Operační program Doprava

Labe 29 - Pomocný motor

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_051/0000342
Přesné místo realizace
Příjemce
ARGO LOGISTICS, s.r.o.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
15.6.2021
Datum ukončení
30.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 076 900,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
658 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
878 000,00 Kč

Pro zlepšení životního prostředí je nezbytné na plavidle provést výměnu stávající pomocné jednotky za nový nízkoemisní motor, které bude splňovat požadované emisní hodnoty a zároveň sníží měrnou spotřebu paliva na přepravované množství nákladu. V souvislosti s remotorizací budou upraveny v potřebném rozsahu všechny potrubní systémy a elektrická instalace. Zpět na seznam projektů