Operační program Doprava

Konverze NDIC do otevřené architektury

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_029/0000133
Přesné místo realizace
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.11.2017
Datum ukončení
31.7.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.4.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
166 010 737,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
141 109 126,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
166 010 737,00 Kč

Předmětem projektu je pořízení konvertovaného systému NDIC na základě principů otevřených protokolů a otevřené architektury, včetně zajištění podpory tohoto řešení. Bude dodáno nové komplexní softwarové řešení NDIC a dojde tak k rozšířením stávajících funkcionalit. Primárním smyslem projektu je otevřít systém NDIC pro integraci nových funkcionalit, pro zpracování a využití nových typů dopravních informací a dat pocházejících z inteligentních dopravních systémů, agentových systémů a od řidičů.Zpět na seznam projektů