Operační program Doprava

Kamerový systém - Pardubice

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000374
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Statutární město Pardubice
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
6.5.2015
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
19 700 213,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
8 507 418,80 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
10 008 728,00 Kč

Předmětem projektu je vybudování nového kamerového systému sloužícího k monitorování dopravy města Pardubic. Kamerový systém bude postaven na IP technologii s přenosem dat po optických vláknech a je koncipován jako nedílná součást předpokládaného systému řízení dopravy ve městě. Zpět na seznam projektů