Operační program Doprava

Jičín - Dělnická - Výstavba nabíjecí stanice pro elektromobily - ENGIE Services a.s.

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_036/0000224
Přesné místo realizace
Jičín
Příjemce
ENGIE Services a.s.
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
31.10.2018
Datum ukončení
31.8.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
5.10.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
633 798,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
352 660,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
503 800,00 Kč

Cílem projektu je výstavba nabíjecí stanice pro elektromobily či hybridní vozidla, která bude veřejně přístupná široké veřejnosti. Tato nabíjecí stanice bude umožnovat nabíjení ve standardním provedení (AC) 2*22kW.  Stanice bude vybavena platebním terminálem, který umožní jednorázovou platbu každému návštěvníkovi této stanice. Lokalita - Jičín - Dělnická.Zpět na seznam projektů