Operační program Doprava

Jednotky Obrnice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_073/0000385
Přesné místo realizace
Obrnice
Příjemce
UPLINE CZ s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
12.4.2019
Datum ukončení
31.10.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
12 221 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
3 030 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
10 100 000,00 Kč

Předkládaný projekt je tak zaměřen na pořízení přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu a to konkrétně, Dry bulk open side container 30 ft. (30-stopý kontejner s bočním otvíráním). Celkem bude v rámci projektu pořízeno 40 ks těchto přepravních jednotek. Přínosem projektu bude rozšíření a zvýšení kvality poskytovaných služeb žadatelem, nárůst využití kombinované přepravy a zvýšení objemů přepravených v rámci kontinentální KD a tím i pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.Zpět na seznam projektů