Operační program Doprava

Jednotky Intermodal

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_074/0000479
Přesné místo realizace
Příjemce
UPLINE CZ s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
Datum ukončení
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
59 100 374,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
14 652 985,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
48 843 284,00 Kč

Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu a to konkrétně 160 ks Dry bulk container 30 ft. (30-stopý kontejner) a 40 ks Dry bulk open side container 30 ft. (30-stopý kontejner s bočním otvíráním). Celkem bude v rámci projektu pořízeno 200 ks přepravních jednotek. Přínosem projektu bude rozšíření a zvýšení kvality poskytovaných služeb žadatelem, nárůst využití kombinované přepravy a zvýšení objemů přepravených v rámci kontinentální KD. Zpět na seznam projektů