Operační program Doprava

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500
Přesné místo realizace
Hradec Králové
Příjemce
Statutární město Hradec Králové
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.6.2021
Datum ukončení
30.9.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.7.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
190 300 845,70 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
157 820 847,84 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
185 671 585,70 Kč

Projekt IDS HK představuje realizaci telematického systému v městské aglomeraci se zaměřením na řízení, informování a sběr dat pro optimalizaci dopravy. Realizace projektu představuje komplexní obnovu telematického systému a zařízení všech světelně řízených křižovatek a přechodů ve městě HK. Navrhovaný telematický systém bude plně modulární a byl zpracován s ohledem na předpokládaný vývoj dopravní situace města s možností provázání a sdílení dopravních dat s okolím.Zpět na seznam projektů