Operační program Doprava

Instalace veřejných dobíjecích stanic - III. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000523
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Teplárny Brno, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.8.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 256 617,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
759 851,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 688 558,00 Kč

Projekt se zaměřuje na instalaci 6 veřejných dobíjecích stanic formou dobíjecího stojanu se dvěma dobíjecími body pro dva elektromobily (2 x 22kW AC) a dvou parkovacích stání pro elektromobily v lokalitách OC Javor, Masarova, Brechtova, Náměstí SNP, Makovského náměstí a Krásného. Dobíjecí stanice včetně parkovacích stání jsou navržena na navazujících komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Brna, které je jediným akcionářem společnosti Teplárny Brno, a.s.Zpět na seznam projektů