Operační program Doprava

Instalace veřejných dobíjecích stanic - II. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000522
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Teplárny Brno, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.8.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
4 403 552,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 305 544,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 901 211,00 Kč

Projekt se zaměřuje na instalaci 10 veřejných dobíjecích stanic v lokalitách Palackého třída, Kamechy, Přehrada, Vaňhalova, Oblá, Kotlanova, Jírova, Osová, Pod kaštany a Křídlovická formou dobíjecího stojanu se dvěma dobíjecími body pro dva elektromobily (2 x 22kW AC) a dvou parkovacích stání pro elektromobily. Dobíjecí stanice včetně parkovacích stání jsou navržena na navazujících komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Brna, které je jediným akcionářem společnosti Teplárny Brno, a.s.Zpět na seznam projektů