Operační program Doprava

Implementace palubní části ETCS do lokomotiv společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. - řada 753.7

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/20_075/0000485
Přesné místo realizace
Příjemce
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2021
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
277 727 757,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
195 098 011,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
229 527 072,00 Kč

Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL se rozhodla s ohledem na legislativní požadavky k zásadní modernizaci 11 lokomotiv řady 753.7 a instalaci palubní části technologie ETCS umožňující jejich následný provoz od 1.1.2025 na tranzitních železničních koridorech v rámci sítě SŽDC a dalších železnicích sítích v Evropě.  Realizací projektu dojde k podstatnému zvýšení interoperability lokomotivního parku dopravce. Zpět na seznam projektů