Operační program Doprava

Implementace palubní části ETCS do lokomotiv společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. - nové HV

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/20_075/0000484
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2021
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
22 215 600,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
15 606 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
18 360 000,00 Kč

Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL se rozhodla s ohledem na legislativní požadavky k pořízení 4 nových lokomotiv pro středně těžkou posunovací a traťovou službu, které z výroby budou disponovat palubní části technologie ETCS. Nové hnací vozidla nahradí dosluhující lokomotivy řady 740 a umožní zabezpečit přepravy na tranzitních železničních koridorech v rámci sítě SŽDC od 1.1.2025. Realizací projektu dojde k podstatnému zvýšení interoperability lokomotivního parku dopravce.  Zpět na seznam projektů