Operační program Doprava

ITI-Modernizace trakčních měníren DPO

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
26.6.2018
Datum ukončení
30.11.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
143 303 612,82 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
83 126 712,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
101 574 713,69 Kč

Předmětem projektu je modernizace technologického vybavení 6 měníren Martinov, Výškovice, Pošta, Sokolská, Sad Boženy Němcové a Kunčice a rekonstrukce vlastních objektů měníren za účelem zkvalitnění stávající tramvajové a trolejbusové infrastruktury.Zpět na seznam projektů