Operační program Doprava

Hraniční ulice - koordinovaný tah, SSZ

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000503
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.8.2022
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
50 442 625,34 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
30 344 996,48 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
35 699 995,87 Kč

Projekt řeší úpravu signalizačního a světelného zařízení koordinovaného tahu Hraniční (křižovatky Brněnská x Hraniční, Čajkovského x Hraniční, I.P. Pavlova x Hraniční x Okružní). Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, které zvýší plynulost a bezpečnost provozu na silniční síti, zefektivní řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, sníží dopravní přetížení a sníží negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí.Zpět na seznam projektů