Operační program Doprava

GSM-R Votice - České Budějovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000360
Přesné místo realizace
Votice, České Budějovice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
19.7.2019
Datum ukončení
30.6.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
373 802 318,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
234 497 121,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
275 878 967,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba rádiového systému GSM-R a pokrytí signálem rádiového systému GSM-R na trati č. 220 České Budějovice - Benešov u Prahy v traťovém úseku Votice - Nemanice. Celkem bude zapojeno 130 km tratí, z toho 111 km hlavní trať a 19 km odbočné trati ve směru Třeboň, Jindřichův Hradec, Pelhřimov a Milevsko. Jedná se o projekt P+R, čili součástí předkládaného projektu je i vypracování projektové dokumentace, podle které bude výstavba probíhat. Zpět na seznam projektů