Operační program Doprava

GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000090
Přesné místo realizace
Ústí nad Orlící
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
Datum zahájení
21.6.2017
Datum ukončení
12.9.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.8.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
219 709 302,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
141 468 546,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
166 433 584,00 Kč

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku Ústí nad Orlicí - Lichkov - st.hr. ČR/PL - Dolní Lipka požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly v daném úseku stavby.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů