Operační program Doprava

GSM-R Plzeň - České Budějovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000111
Přesné místo realizace
České Budějovice, Klatovy, Písek, Plzeň-jih, Plzeň-město, Strakonice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.12.2017
Datum ukončení
30.6.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
30.10.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
460 912 212,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
260 088 185,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
305 986 100,00 Kč

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice - Plzeň hl.n. požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s železničními vozidly jedoucími na trati Plzeň - České Budějovice.Zpět na seznam projektů