Operační program Doprava

GSM-R Chomutov - Cheb

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000387
Přesné místo realizace
Chomutov, Cheb
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
5.6.2020
Datum ukončení
6.9.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.1.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
664 677 906,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
407 928 458,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
479 915 833,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba rádiového systému GSM-R na celostátní trati č. 120 00 Chomutov - Cheb. Celkem bude zapojeno 126 km tratí, z toho 111 km hlavní trať a 15 km odbočných tratí.Zpět na seznam projektů