Operační program Doprava

GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000108
Přesné místo realizace
České Velenice, České Budějovice, Horní Dvořiště
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Technická pomoc ZS
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2018
Datum ukončení
11.7.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.1.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
376 199 917,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
238 886 028,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
281 042 386,00 Kč

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice - České Velenice a České Budějovice - Horní Dvořiště požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly v daném úseku stavby.Zpět na seznam projektů