Operační program Doprava

GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000108
Přesné místo realizace
České Velenice, České Budějovice, Horní Dvořiště
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Technická pomoc ZS
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2018
Datum ukončení
30.6.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.1.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
376 199 917,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
238 886 028,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
281 042 386,00 Kč
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NETVýpis detailu projektu do pdfVíce informací o projektu

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice - České Velenice a České Budějovice - Horní Dvořiště požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly v daném úseku stavby.Zpět na seznam projektů