Operační program Doprava

Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000437
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2020
Datum ukončení
30.6.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.6.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
55 068 185,68 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
43 468 409,92 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
51 139 305,79 Kč

Projekt řeší úpravu signalizačního a světelného zařízení na křižovatce ulic Pražská x třída Míru, Foerstrova x třída Svornosti, Foerstrova x Na Vozovce a Albertova x Štítného. Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, které zvýší plynulost a bezpečnost provozu na silniční síti, zefektivní řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, sníží dopravní přetížení a sníží negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí.  Zpět na seznam projektů