Operační program Doprava

Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1.etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000463
Přesné místo realizace
Brno, Zastávka u Brna
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2020
Datum ukončení
1.8.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 617 791 912,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 495 705 849,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 799 237 158,00 Kč

Stavba se nachází na jednokolejné celostátní trati č. 240 (dle KJŘ), resp. č. 322C (dle TTP) Brno - Jihlava, která je v úseku Brno hl.n. - Brno-H.Heršpice elektrizována (AC 25 kV, 50 Hz). Traťová rychlost je 60 km/h (Brno hl.n.-Brno H.Heršpice), 90 km/h (Brno-H.Heršpice-Střelice) a 80 km/h (Střelice-Zastávka u Brna), zábrzdná vzdálenost 700 m. Předmětem stavby (resp. její 1. etapy) je elektrizace úseku Brno-H.Heršpice - Střelice trakční soustavou AC 25 kV, 50 Hz včetně předelektrizačních úprav.  


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů