Operační program Doprava

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000222
Přesné místo realizace
Kadaň, Prunéřov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
5.12.2018
Datum ukončení
18.8.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.9.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
637 205 810,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
281 840 326,84 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
334 250 862,00 Kč

Projekt se nachází na jednokolejné regionální trati č. 132 Kadaň-Prunéřov - Poláky. Cílem stavby je elektrizace úseku Kadaň-Prunéřov - Kadaň za účelem zajištění kontinuální vozby vlaků z Kadaně přes trať TEN-T do Ústí nad Labem a dále do Děčína. Součástí projektu je přestavba žst. Kadaň a zřízení nové zastávky Kadaň sídliště. Trať bude vybavena novými technologiemi umožňující dálkové řízení a zvyšující bezpečnost železničního provozu.

Zpět na seznam projektů