Operační program Doprava

ETCS Praha Uhříněves - Votice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000102
Přesné místo realizace
Benešov, Praha, Praha-východ
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
8.8.2018
Datum ukončení
10.6.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.11.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
253 810 297,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
162 586 940,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
191 278 753,00 Kč

V rámci stavby ETCS Praha Uhříněves - Votice dojde v souladu se závazky o interoperabilitě vůči EU a s Národním implementačním plánem ERTMS (Evropský systém pro řízení dopravy) ke zřízení systému vlakového zabezpečovače, který zvyšuje bezpečnost na železniční síti SŽDC. Systém ETCS L2 umožňuje plnou kontrolu strojvedoucího a zajišťuje jeho informování o průběhu jízdy až do místa zastavení. Zároveň umožňuje dosáhnout optimálních jízdních charakteristik, které mohou zvýšit propustnost trati.Zpět na seznam projektů