Operační program Doprava

ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000492
Přesné místo realizace
Mosty u Jablunkova, Dětmarovice
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
30.6.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.5.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
740 855 168,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
451 798 341,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
531 527 461,00 Kč

Náplní předložené akce je zpracování projektu stavby a realizace systému ETCS v traťovém úseku Mosty u Jablunkova st. hr. - Dětmarovice. Investiční akce navazuje na dříve realizované stavby DOZ, jejichž předmětem bylo uvedení železniční infrastruktury na dotčených traťových úsecích do optimalizovaného stavu s cílem zejména z hlediska zavedení vyšší traťové rychlosti, dosažení traťové třídy zatížení a zavedení prostorové průchodnosti.Zpět na seznam projektů