Operační program Doprava

Dovybavení vozidel systémem GSM-R, Skanska a.s.

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000215
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Skanska, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2019
Datum ukončení
30.4.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 277 220,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
920 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 840 000,00 Kč

Projekt řeší rozšíření stávajících radiostanic drážních vozidel o GSM-R včetně technického řešení propojení s radiostanicí (včetně základových) drážních vozidel ve vlastnictví společnosti Skanska a.s. Cílem projektu je pořízení a instalace GSM -R zařízení pro 4 drážní vozidla ve vlastnictví Skanska a.s. Projekt přispěje především ke zvýšení úrovně bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.Zpět na seznam projektů