Operační program Doprava

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000066
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.9.2017
Datum ukončení
31.8.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.5.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
34 999 250,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
29 749 362,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
29 576 181,25 Kč

Předmětem projektu je vybudování nové Dopravní řídící ústředny, která bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem Národního dopravního informačního centra (NDIC) s cílem zlepšení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení, zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořádných situací, snížení nehodovosti a v neposlední řadě snížení zátěže na životní prostředí.Zpět na seznam projektů