Operační program Doprava

Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000439
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Statutární město České Budějovice
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
2.10.2017
Datum ukončení
31.5.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.11.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
136 777 928,10 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
99 291 605,98 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
116 813 654,10 Kč

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a technologická příprava budovy Dopravního podniku města za účelem vybudování dopravního informačního a řídicího centra. Vybudování centra zahrnuje dopravní řídicí ústřednu, modernizovaný dispečink MHD, dohledové centrum MP a množství dalších technologií zajišťujících přenos, zpracování, vyhodnocování, ukládání a distribuci aktuálních dopravních dat a řídících pokynů pro navazující telematické aplikace apod. Zpět na seznam projektů