Operační program Doprava

Doplňková síť dobíjecích stanic ČEZ, a.s.

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_067/0000376
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
ČEZ, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2019
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
62 159 696,50 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
35 960 155,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
51 371 650,00 Kč

Předmětem projektu "Doplňková síť dobíjecích stanic ČEZ" je vybudování infrastruktury pro elektromobily v podobě zahuštění sítě běžných dobíjecích stanic. Projekt zahrnuje celkem 127 ks běžných dobíjecích stanic s minimálním výstupním výkonem na jednu zásuvku 11kW (přičemž každá DS má 2 zásuvky). Dobíjecí stanice budou rozmístěny napříč celým územím ČR.Zpět na seznam projektů