Operační program Doprava

Doplňková síť dobíjecích stanic ČEZ II

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000526
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
ČEZ, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.4.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
95 585 925,93 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
26 977 925,80 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
38 539 894,00 Kč

Předmětem projektu "Doplňková síť dobíjecích stanic ČEZ II" je vybudování infrastruktury pro elektromobily v podobě zahuštění sítě dobíjecích stanic s běžným i vysoce výkonným bodem. Projekt zahrnuje celkem 129 ks dobíjecích stanic, z toho 4 ks DS s DC konektorem o výkonu 50 kW a AC konektorem o výkonu 11 kW a 125 ks DS s DC konektorem o výkonu 50 kW a AC konektorem o výkonu  22 kW. Dobíjecí stanice budou rozmístěny napříč celým územím ČR a každá z nich umožní současné nabíjení dvou vozidel.Zpět na seznam projektů