Operační program Doprava

Dokončení překladiště KD Kolín

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000476
Přesné místo realizace
Kolín
Příjemce
T-PORT, spol. s r.o.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
207 667 361,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
83 974 199,82 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
171 375 918,00 Kč

Realizací projektu dojde k významnému rozšíření překladiště KD Kolín. Obsahem projektu je vybudování nových manipulačních a skladovacích ploch, vybudování nových komunikací, modernizace a zkapacitnění vlečkových kolejí. Bude rozšířena technická infrastruktura překladiště o čerpací stanici a kamerový systém. Nárůst objemu překládek si vyžádá pořízení 1 terminálového překladače o nosnosti 45 t a 2 podvalníkových návěsů pro kontejnery. Projekt je realizován v areálu veřejného přístavu Kolín. Zpět na seznam projektů