Operační program Doprava

Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.7.5 ČD Cargo, a.s.

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/20_075/0000489
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
ČD Cargo, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
29.6.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.7.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
367 858 150,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
202 499 999,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
238 235 294,00 Kč

Předmětem projektu je vybavení hnacích vozidel ř. 753.7 vlakovým zabezpečovačem ETCS (Level 2, Baseline 3, verze 3.4.0), které souvisí s postupnou implementací stacionární části ETCS na vybraných tratích v České republice. Vybavením hnacích vozidel evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS bude zajištěna vyšší bezpečnost jejich provozu a také interoperabilita, což povede k dosažení bezpečnějšího a jednotného železničního prostoru, a to nejen na území ČR. Zpět na seznam projektů