Operační program Doprava

Dálnice D7 Chlumčany, zkapacitnění

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000537
Přesné místo realizace
Chlumčany
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
7.2.2022
Datum ukončení
7.2.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.9.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 873 422 472,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
891 608 407,80 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 269 301 874,00 Kč

Předmětem projektu je zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7 v kategorii D 25,5/120 (původně R 25,5/100) v délce 4,448 km, vybudovanou v nové trase. Projekt je součástí dostavby dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů