Operační program Doprava

Dálnice D6 Řevničov, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000191
Přesné místo realizace
Řevničov
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.2.2018
Datum ukončení
31.7.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
18.7.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 815 251 408,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
979 128 911,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 645 594 810,00 Kč

Předmětem projektu D6 Řevničov - obchvat je výstavba jednoho z úseků na dálnici D6 Praha - Karlovy Vary - Cheb. Jedná se o úsek na území Středočeského kraje. Stavba D6 Řevničov - obchvat, patří do souboru staveb dálnice D6 mezi Novým Strašecím a křižovatkou se silnici I/27 u obce Petrohrad. Stavba řeší obchvat obcí Řevničov a Krušovice, kudy v současné době prochází stávající silnice I/6.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů