Operační program Doprava

Dálnice D6 Nové Strašecí - Řevničov

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000101
Přesné místo realizace
Nové Strašecí
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
Datum ukončení
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 451 585 638,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
799 986 633,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 344 515 350,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na komunikaci Praha - Karlovy Vary - Cheb. Realizace stavby D6 Nové Strašecí - Řevničov je první stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí - hranice Středočeského kraje. Vybudováním předmětného úseku dojde k prodloužení stávající dálnice z Prahy na celkovou délku 37,550 km a přinese zejména zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů