Operační program Doprava

Dálnice D6 Lubenec, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000087
Přesné místo realizace
Lubenec
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
14.10.2017
Datum ukončení
31.10.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 776 852 960,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
875 286 893,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 471 070 410,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na komunikaci Praha - Karlovy Vary - Cheb. Jedná se o prostřední z úseku dálnice Petrohrad - Lubenec - Bošov ležící na území Ústeckého kraje. Realizací projektu dojde k vymístění tranzitní dopravy ze stávající silnice I/6 mimo intravilán obce Lubenec a tím ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí v okolí stávající komunikace.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů