Operační program Doprava

Dálnice D56 Frýdek-Místek, připojení na D48

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000190
Přesné místo realizace
Frýdek-Místek
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
21.4.2018
Datum ukončení
21.1.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
975 516 435,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
740 861 843,51 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
877 923 216,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D56 v kategorii 25,5/80 v délce 2,184 km.  Stavba je součástí obchvatu Frýdku-Místku a v rámci Moravskoslezského kraje tvoří D56 / I/56 důležitou dopravní tepnu orientovanou severo - jižním směrem, která mimo jiné umožňuje spojení Ostravska se Slovenskou republikou přes hraniční přechody Horní Bečva-Makov nebo Bílá-Klokočov.  Zpět na seznam projektů